O nás

 

Sme obchodná spoločnosť, ktorej činnosť je zameraná na zabezpečenie geodetických služieb.
Métou našej spoločnosti je poskytovať klientom a partnerom EXKLUZÍVNE a ÚČINNÉ spôsoby využitia balíka služieb v odbore geodézia.
Pôsobenie sme rozšírili už na celé územie 
Slovenskej republiky.

Naša spoločnosť poskytuje geodetické služby v oblasti katastra nehnuteľností, investičnej výstavby a inžinierskej geodézie. Zameriavame sa na vyhotovovanie geometrických plánov pre rôzne účely, na vytyčovanie hraníc pozemkov, polohopisné a výškopisné zameranie k projektovej dokumentácii, porealizačné zameranie stavieb ku kolaudačnému konaniu a rôzne geodetické zamerania.

 

NAŠE SLUŽBY

 • geometricky plán
 • adresný bod
 • digitálna technická mapa mesta
 • vytyčovanie
 • topografické práce (výškopis-polohopis)
 • geodetické práce (predrealizačné a porealizačné merania stavieb, kontrolné merania objektov)
 • pozemkové úpravy
 • mapy (technické)
 • kataster nehnuteľnosti
 • meranie poľnohospodárskej pôdy (zameranie poľnohospodárskej pôdy pre získanie dotácie)
 • špeciálne geodetické práce

VYŽIADAJTE SI BEZPLATNÚ CENOVÚ PONUKU!

Kontaktujte nás:


* polia sú povinné

Celkové hodnotenie
[Spolu: 1 Priemer: 5]