O nás

Sme obchodná spoločnosť, ktorej činnosť je zameraná na zabezpečenie geodetických služieb.
Métou našej spoločnosti je poskytovať klientom a partnerom EXKLUZÍVNE a ÚČINNÉ spôsoby využitia balíka služieb v odbore geodézia.
Pôsobenie sme rozšírili už na celé územie Slovenskej republiky.

Naša spoločnosť poskytuje geodetické služby v oblasti katastra nehnuteľností, investičnej výstavby a inžinierskej geodézie. Zameriavame sa na vyhotovovanie geometrických plánov pre rôzne účely, na vytyčovanie hraníc pozemkov, polohopisné a výškopisné zameranie k projektovej dokumentácii, porealizačné zameranie stavieb ku kolaudačnému konaniu a rôzne geodetické zamerania.

NAŠE SLUŽBY
• geometricky plán
• adresný bod
• digitálna technická mapa mesta
• vytyčovanie
• topografické práce (výškopis-polohopis)
• geodetické práce (predrealizačné a porealizačné merania stavieb, kontrolné merania objektov)
• pozemkové úpravy
• mapy (technické)
• kataster nehnuteľnosti
• meranie poľnohospodárskej pôdy (zameranie poľnohospodárskej pôdy pre získanie dotácie)
• špeciálne geodetické práce

VYŽIADAJTE SI BEZPLATNÚ CENOVÚ PONUKU!

* pole je povinné

Celkové hodnotenie
[Spolu: 2984 Priemer: 4.8]